เมื่อไรถึงใช้กราฟ?

เวลานำเสนอข้อมูลหรือพรีเซนต์งาน เรามักจะคิดว่าถ้าไม่โยนกราฟเข้าไปในพรีเซนเทชัน คนฟังต้องเบื่อแน่ๆ แต่ไม่ใช่ว่าข้อมูลแบบไหนก็จับยัดใส่กราฟได้นะครับ เพราะที่จริงแล้วกราฟนั้นมีจุดเด่นอยู่สองด้านคือ ใช้แสดงรูปแบบของข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น แสดงแนวโน้ม เปรียบเทียบปริมาณ ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลายชุด กราฟคืออะไร? กราฟคือเครื่องมือแสดงข้อมูลบนพื้นที่แกนแนวนอน (X axis) แนวตั้ง…