เทมเพลตกราฟเอกซ์เซล (Excel Graph) เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

จากประสบการณ์ที่สังเกตการทำเสนองาน และอ่านงานของกูรูในแวดวง visualization โดยเฉพาะในสายธุรกิจ ผมพบว่าจริงๆ แล้วเราใช้กราฟกันอยู่ไม่กี่แบบครับ แม้ว่าในชุมชน data visualizaiton ประเภท hardcore มีการพูดถึงกราฟแปลกๆ หลายแบบ แต่การประชุมในชีวิตประจำวัน เราต้องการ…