ตั้งเป้าหมายให้ข้อมูล

ผมเชื่อว่าในการนำเสนอข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณ หลายครั้งเรามักจะมีเกณฑ์มาตรฐานหรือ benchmark อยู่ในใจ ฝ่ายขายอาจจะมียอดที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปี ฝ่ายบุคคลก็มีเป้าหมายผลงานของพนักงาน ผลการเรียนในแต่ละเทอมเราก็มีเกณฑ์อยู่ว่าถ้าได้เกรด 2 คือผ่าน เกรด 4 คือดีมาก รอบๆ ตัวเรามีมาตรฐานวัดอยู่ทั้งนั้นครับ แต่ทำไมเวลาเราโชว์กราฟ…