Storytelling ที่ดี ต้องมีจุดโฟกัส

สัญชาตญาณของคนเราเกิดจากการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว หรือเรียกว่าเป็นการใช้ประสาทสัมผัสรับ รูป รส กลิ่น เสียง แล้วแปรผลทันที (มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าความจำอาศัยความรู้สึกสัมผัส หรือ sensory memory) การตอบสนองโดยสัญชาตญาณแบบนี้ทำงานตลอดเวลาในชีวิตประจำวันครับ เช่นได้กลิ่นเหม็นแล้วปิดจมูก เห็นสีไฟแดงแล้วเหยียบเบรค…