เมื่อไรถึงใช้ตาราง?

กราฟกับตาราง เธอชอบอะไรมากกว่ากัน? ถามสั้นๆ แบบนี้หลายคนอาจจะเทใจให้กราฟ บอกว่ามันดึงดูดกว่า ใส่สี เพิ่มลีลาได้สนุกกว่า แต่เคยสังเกตไหมครับ ทำไมบางทีเราถึงใช้ตารางนำเสนอข้อมูล? ที่จริงแล้วตารางก็เก่งหลายอย่าง แสดงข้อมูลรายละเอียดชัดเจน แสดงข้อมูลที่มีหลายหน่วยวัด แสดงผลรวมของข้อมูล ตารางคืออะไร? ตารางคือเครื่องมือแสดงข้อมูลด้วยข้อความและตัวเลข…